Koroneos Christophis – Χριστοφής Κορωναίος

Koroneos Christophis – Χριστοφής Κορωναίος

Επιστημονικές Δράσεις

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣΔΡΑΣΕΙΣΚΑΙΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Εθνικός ΕκπρόσωποςκαιΑντιπρόεδρος (Vice Chairman) της ευρωπαικής Δράσης European Cooperation in Science and Technology, COST : TU1104 Smart Energy Regions, 2012-2016.

Ο κύριος στόχος της Δράσης που εγκρίθηκε τον Δεκέβριο του 2011, είναι η ανάπτυξη ενεργειακών     τεχνολογιών για το δομημένο περιβάλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

2. Εθνικός Εκπρόσωπος της ευρωπαικής Δράσης: TUD Action TU0902 Integrated Assessment Technologies To Support the Sustainable Development of Urban Areas, 2009-2013.

Chairman of WG3 –Resource flows and urban ecosystem services in  cities

Ο κύριος στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη καλύτερων παραστάσεων των αλληλεπιδράσεων και της δυναμικής των αστικών συστημάτων, καθώς και οι νέες συνθέσεις των αστικών περιοχών, ώστε να καταναλώνουν λιγότερους πόρους, εκπέμπουν λιγότερη ρύπανση, είναι πιο ανθεκτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να είναι πιο βιώσιμες γενικότερα. Αυτή η δράση αποτελεί μια ευκαιρία και τον έγκαιρο και κατάλληλο μηχανισμό για να οδηγήσει  την ευρωπαϊκή έρευνα ολοκληρωμένης αξιολόγησης για τις αστικές περιοχές από την τρέχουσα βρεφική της, και μάλλον κατακερματισμένη κατάσταση που είναι σε ένα ενοποιημένο σύνολο και να αποκτήσει διεθνή πρωτοπόρο και. ηγετική δραστηριότητα.

3. Πρόεδρος και Εθνικός Εκπρόσωπος της ευρωπαικής Δράσης : European Cooperation in Science and Technology, COST Action C24: Analysis and Design of Innovative Systems for Low-EXergy in the Built Environment: COSTeXergy, 2006-2011. Εξεργειακή Ανάλυση σε συστήματα χαμηλής ενθαλπίας και εξέργειας. Ανάλυση στο δομημένο περιβάλλον.

4. Εθνικός Εκπρόσωποςτης Ευρωπαϊκής Δράσης European Cooperation in Science and Technology, COST Materials Action  530 “Sustainable Materials Technology,  Life Cycle Inventories for Environmentally Conscious Manufacturing Processes”, 2001-2005. Chairman Working Group III “Integrated Product Policy”

Το πρόγραμμα Cost Action 530 αποτέλεσε ένα ανοικτό πλαίσιο ευρωπαικής συνεργασίας στο πεδίο της ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) και άλλων σχετικών εργαλίων με κύριους στόχους τη γεφύρωση του κενού που υπάρχει μεταξύ της θεμελιώδους έρευνας ΑΚΖ και των αναγκών της βιομηχανίας, αύξηση της γνώσης γύρω από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κατασκευαστικών διεργασιών και ανάπτυξη διεργασιών για τη μείωση αυτών των επιπτώσεων. Οι πέντε ομάδες εργασίας που έχουν οριστεί αφορούν: (1) διεργασίες μετάλλων, (2) τσιμέντο, (3) βάσεις δεδομένων, (4) ολοκληρωμένη πολιτική προιόντων και (5) διαχείριση μετά το τέλος της ζωής.

5. Εθνικός Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Δράσης European Cooperation in Science and Technology, COST Action 628 “ Life cycle Assessment of Textile Products, Eco-efficiency and Definition of Best Available technology of Textile Processing ”, 2001-2005. Chairman Working Group II “Dematerialization and Ecodesign”

Το πρόγραμμα Cost Action 628 αφορά την έρευνα στην ανάλυση κύκλου ζωής (ΑΚΖ) προιόντων υφαντουργίας, την οικολογική τους απόδοση και τον καθορισμό της βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας (ΒΔΤ) όσον αφορά διεργασίες επεξεργασίας. Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν προτάσεις μεθόδων και οδηγιών για μια απλοποιημένη ΑΚΖ στα προιόντα της υφαντουργίας και για σύγκριση των προιόντων αυτών με βάση οικολογικά κριτήρια, ανάπτυξη μεθόδων για μείωση υλικών και ενέργειας, εξέταση πιο καθαρών τεχνολογιών, ανάπτυξη κριτηρίων για τυποποίηση ISO, κ.τ.λ. Οι τρεις ομάδες εργασίας που έχουν οριστεί αφορούν (1) ΑΚΖ στην αλυσίδα της υφαντουργίας, (2) Μείωση υλικών που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα, και (3) Δείκτες οικολογικής απόδοσης και ορισμοί ΒΔΤ.

6. Εθνικός Εκπρόσωπος της ευρωπαικής Δράσης: European Cooperation in Science and Technology, COST Action C23 “Strategies for a Low Carbon Built Environment”, 2005-2009.  Το πρόγραμμα Cost Action C23 αφορά την έρευνα στην εφαρμογή συστημάτων που θα συμβάλουν στην    ελαχιστοποίηση των εκπομπών άνθρακα   

7. UNEPSETAC Life Cycle Initiative. Member of the Life Cycle Management definition team. International Committee for the Definition of Guidelines for the Application of LCA in the Developing Countries. http://www.unepie.org/pc/sustain/reports/lcini/Report%20Prague%20final.pdf

8. GNEST, Global Network for Environmental Science and Technology.
Member of the permanent Scientific Committee

9. National Representative (Εθνικός Εκπρόσωπος) of the European Human Chain of Life Cycle Assessment “CΗΑΙΝΕΤ”, 1999-2000. Development of the LCA Tool.

10. National Representative at the European Program for the Electronics Industry “SCARE” (Strategic Comprehensive Approach for electronic Recycling and Re-use), 1999. Publication of the “Green Book”

11. Member of the Committee to Examine Methods for the Use of Solid Waste in the Cement Plants, Committee of the Thessaloniki Prefecture 1999

12. International Energy Technology Data Exchange of the International Energy Agency (IEA), Solar Heating & Cooling Programme Task 33, National Representative http://www.solarpaces.org/Task_IV_Workplan_Task33_4.pdf

13. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας

14.  World Energy Council (WEC) Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην ομάδα εργασίας για την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια.

http://www.worldenergy.org/wec-eis/wec_info/work_programme2007/studies/ecc/com_member.asp

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 1.    Scientific Mission (Dec 10-Dec 18, 2011). Universitat Politècnica de Catalunya, Catalunya University, Barcelona, Spain.  Lecture: “Exergy Analysis – Life Cycle Assessment and Exergoenvironmental Analysis”. Research on the use of Renewable Energy Sources in the hotel sector.

 2.    Transport and Telecommunication Institute (Transporta un Sakaru Instituts), Lomonosova Street 1, 9-floor building, Riga, Latvia (Nov. 9-Nov 10, 2011). Lecture: “Urban Efficiencies Indicators for Urban Sustainability Atlas”

 3.    Laboratoire d’Economie des Transports, CNRS-Université de Lyon-ENTPE, France (May 25-26, 2010), Lecture: “Design suport instruments for the practical applicability of the Energy and Material concept to the built environment”

 4.     Malta University, Dept. of Civil Engineering, Valletta Campus, Old University Building, St Paul Str, Valletta VLT1216Malta, (May 7th – 8th), 2010Lecture: “Analysis and Design of Innovative Systems for Low-EXergy in the Built Environment: COSTeXergy

 5.     Scientific Mission (Dec. 11-Dec. 18, 2011). Institute for Energy Engineering, Technical University of Berlin, Berlin, Germany Lecture: “The Analysis of Environmental Impacts”. Research in the area of energy systems environmental impacts.

 6.    External Assessor, University of Mauritius, Mauritius

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ TRAINING SCHOOLS

1. Πανεπιστημιο Δυτικης Μακεδονιας, Τμημα Μηχανολογων Μηχανικων, 2ο Θερινό Σχολείο, «Η χρήση ΑΠΕ στα κτήρια και η εξοικονόμηση ενέργειας» 03-7-2012 έως 24-7-2012

Μαθήματα:

Α. Ενεργειακή πολιτική και συμπαραγωγή

Β. ΑΠΕ στα κτήρια

Γ. Χρήση ΑΠΕ στις μεταφορές

Δ. Η ηλιακή ενέργεια στη βιομηχανία

Ε. Γεωλογική ανάλυση για γεωθερμία

Στ. Σχεδιασμός συστημάτων γεωθερμίας

2. Πανεπιστημιο Δυτικης Μακεδονιας, Τμημα Μηχανολογων Μηχανικων, «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρητών» 23-1-2012 έως 7-2-2012

Μαθήματα:

Α. Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 8 ώρες

Β. Θεσμικό πλαίσιο – Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, 8 ώρες

3. Πανεπιστημιο Δυτικης Μακεδονιας, Τμημα Μηχανολογων Μηχανικων, «Παραγωγή Ενέργειας από Ηλιακά Συστήματα» 11-7-2011 έως 22-7-2011

Μαθήματα:

 A. Ηλιακή και αιολική ενέργεια

 B. Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ανάπτυξη

 Γ. Απαιτήσεις Πράσινων Κτηρίων

 Δ. Χρήση ανακυκλωμένου νερού

 Ε. Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αξιολόγηση κινδύνου

 Στ. Κατασκευή οικολογικών υλικών

4.  COSTeXergy Training school «Application of exergy-analysis for energy systems within buildings and communities», 15-19 March 2009, Stockholm / Sweden

5. Integrated design of HVAC systems in buildings” Venice, Italy, 7-11 July 2008

 6. Cost 530 Training School “Waste Management and LCA” – September 26-30, 2005, Sozopol, Burgas area (Bulgaria)

Add a comment

You must be logged in to post a comment.